Uvedenie do prevádzky a záruka

Systém čiarových kódov

Pre rýchle a prehl'adné vybavovanie reklamácií sme vyvinuli systém čiarových kódov, ktorý nám umožňuje evidovať vyskladnené, inštalované, spustené a opravované plynové spotrebiča QUANTUM.

Kvalifikované spustenie spotrebiča do prevádzky

V záručnom liste každého plynového spotrebiča QUANTUM je vložený árch se samolepiacími štítkami s čiarovým kódom.  Pracovník servisnej organizácie, ktorá je oprávnena k sprevádzkovaniu plynových spotrebičov QUANTUM, je povinný zaslať ČITATELNE VYPLNENÝ "Protokol o uvedení do prevádzky" s nalepeným štítkom s čárovým kódom na adresu firmy QUANTUM. "Protokol o uvedení do prevádzky" je súčasťou "Návodu na montáž, obsluhu a údržbu plynových spotrebičov". Je nutné pozorne opísať výrobné číslo výrobku z výrobného štítku, ktorý je nalepený na spotrebiči.
Na základě vyplnených údajov z vratnéj karty "Protokolu o uvedení do prevádzky" bude následně v našej databáze vyexpedovaných spotrebičov QUANTUM doplnený údaj o dátumu uvedení do prevádzky. Týmto zpôsobom je zaistená podrobná evidencia predaných spotrebičov QUANTUM.

Záručné opravy

Po prevedení záručnej opravy autorizovaný servisný technik zašlena adresu firmy QUANTUM "Montážný list" s vyplnenými údaji a nalepeným štítkom s čiarovým kódem spotrebiča.

Máte otázku alebo chcete pomôcť s výberom?

Napíšte nám a do 24 hodín sa vám ozveme.

Zaujímam sa o: Uvedenie do prevádzky a záruka
Položky označené (*) je nutné vyplniť.

Kontakt

QUANTUM Heating s.r.o.
Pekná cesta 15
SK, 831 52 Bratislava

+421 904 009 798
quantumas@quantumas.sk

Všetky kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplniť.
Mám záujem o :