Plynové kondenzačné ohrievače vody QUANTUM

Kondenzačné plynové zásobníkové ohrievače vody

Príprava teplej vody pomocou kondenzačných plynových ohrievačov vody QUANTUM je energeticky úsporné a prevádzkovo efektívne riešenie.
Kondenzačné plynové ohrievače vody sú vhodné tam, kde prevláda pravidelný odber spojený s vyššou spotrebou teplej vody. Kondenzačné plynové ohrievače vody QUANTUM zaisťujú plynulú dodávku teplej vody v požadovanom objeme. Možno ich rozdeliť podľa viacerých kritérií, pričom každé z nich je vhodné pre konkrétne špecifické využitie. Všetky typy kondenzačných plynových ohrievačov vody QUANTUM disponujú vždy niekoľkými veľkosťami. Podľa požiadaviek užívateľa tak možno vybrať zodpovedajúcu veľkosť a výkon tak, aby náklady na prípravu teplej vody boli optimálne.

Rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia vyjadrené novou legislatívou a aj na stále stúpajúci náklady na energie spĺňa iba kondenzačná technika. Kondenzačné plynové ohrievače vody QUANTUM majú minimálne hodnoty obsahu škodlivín CO2 a NOx a v porovnaní s konvenčnými ohrievačmi vody dosahujú nižšiu spotrebu energie a sú navyše maximálne šetrné k životnému prostrediu.
 
   
 

Kondenzačné plynové prietokové ohrievače vody

 

Príprava teplej vody pomocou kondenzačných plynových prietokových ohrievačov vody QUANTUM je energeticky úsporné a prevádzkovo efektívne riešenie.
Kondenzačné plynové prietokové ohrievače vody QUANTUM pracujú na báze energeticky úsporného prietokového režimu a využijete je všade tam, kde prevláda nepravidelný odber, kde potrebujete ohrievať vodu nezávisle na vykurovaniu. Sú vhodné pre inštaláciu do všetkých kúpeľní a kuchýň, do malých a stredných podnikateľských objektov.
Kondenzačný plynový prietokový ohrievač vody QUANTUM disponuje plynulou reguláciou výkonu a tým dosiahne stabilnej požadovanej teploty vody nezávisle od prietoku vody. Užívateľ platí len za množstvo ohriatej vody, ktorú okamžite spotrebuje.
Rastúce požiadavky na ochranu životného prostredia vyjadrené novou legislatívou a aj na stále stúpajúce náklady na energie spĺňa iba kondenzačná technika. Kondenzačné plynové prietokové ohrievače vody QUANTUM majú minimálne hodnoty obsahu škodlivín CO2 a NOx a v porovnaní s konvenčnými ohrievačmi vody dosahujú nižšiu spotrebu energie a sú navyše maximálne šetrné k životnému prostrediu.

Princip kondenzácie

Pri ohreve teplej úžitkovej vody sa odovzdáva tepelná energia zo spalín do vody v primárnom výmenníku. Spaliny sa ochladzujú na cca 120 ° C a pri konvenčných ohrievačov vody sú tieto spaliny odvádzané bez ďalšieho využitia do komína. Nie je tak využitá časť tepelnej energie, tzv. latentné kondenzačné teplo, ktoré je spojené s vodnou parou, vznikajúce pri spaľovaní plynu. Túto tepelnú energiu dokážu využiť kondenzačné ohrievače vody QUANTUM, ktoré majú výmenníky tepla o veľkej ploche. Po odovzdaní primárneho tepla zo spalín dochádza k ich ďalšiemu ochladeniu na teplotu, ktorá sa nachádza pod hodnotou rosného bodu (v prípade zemného plynu 50-55 ° C). Ak sa teplota pohybuje v tejto oblasti, vodná para obsiahnutá v spalinách kondenzuje, a tým je dodatočne odovzdaná ďalšia tepelná energia do systému. Kondenzačná technika využíva navyše nielen latentné teplo, ale účinnejšie pracuje aj s primárnou tepelnou energiou.

Základné typy plynových ohrievačov vody QUANTUM

Podl'a cesty spalín:

  • Plynové zásobníkové ohrievače vody s prirodzeným odťahom spalín 

  • Plynové zásobníkové ohrievače vody bez odťahu spalín

  • Plynové zásobníkové ohrievače vody s núteným odťahom spalín

Podl'a spôsobu inštalácie

  • Plynové zásobníkové ohrievače vody stacionárne

  • Plynové zásobníkové ohrievače vody závesné

 

Máte otázku alebo chcete pomôcť s výberom?

Napíšte nám a do 24 hodín sa vám ozveme.

Zaujímam sa o: Ohrievače vody - kondenzačné
Položky označené (*) je nutné vyplniť.

Kontakt

QUANTUM Heating s.r.o.
Pekná cesta 15
SK, 831 52 Bratislava

+421 904 009 798
quantumas@quantumas.sk

Všetky kontakty

MenuX

InformaceX

Položky označené (*) je nutné vyplniť.
Mám záujem o :